donderdag 27 oktober 2011

Landelijk uitgedeeld pamflet.(1)

Dit is een pamflet dat her en der in Nederland is uitgedeeld.
De tekst is onveranderd gebleven.
De links zijn nu aanklikbaar.
De tweede pagina wordt tweemaal weergegeven: eerst zoals op het pamflet, en een tweede maal met allerlei annotaties in de kleur bruin-rood.

Citaten Over Geld en Bankiers.

Napoleon Bonaparte, 1790:
Als een regering afhankelijk is van bankiers (voor haar geld), dan zijn de bankiers de baas. Want de hand die geeft is boven de hands die ontvangt.  Geld heeft geen moederland. Financiers hebben geen vaderlandsliefde en geen fatsoen; ze denken alleen aan gewin.

M.A. Rothschild, zeer invloedrijke bankier: ( rond 1800)
Laat mij het geld van een land uitgeven en de hoeveelheid controleren, en dan laat het me koud wie de wetten schrijft in dat land.

Thomas Jefferson, Amerikaans president van 1801 tot 1809:
--Ik geloof dat banken een grotere bedreiging zijn voor onze vrijheid dan parate legers.
--Als het Amerikaanse volk ooit toestaat dat private bankiers de hoeveelheid geld controleren, dan zullen  – door inflatie en deflatie--  de banken en ondernemingen heel groot worden en de mensen heel arm, tot hun kinderen zonder huis zullen ontwaken in het land dat hun voorvaderen hebben veroverd.  De macht om geld uit te geven moet worden weggenomen bij de banken en terug aan het volk  worden gegeven, want daar hoort ze thuis.

Karl Marx in het Communistisch Manifest ( 1848):
Geld speelt de grootste rol in de vraag hoe de geschedenis verloopt.

Abraham Lincoln, Amerikaans president van 1861 -  1865. 
De regering moet het geld drukken en in omloop brengen. Zoveel als nodig is voor een evenwichtige economie. Zo zal de belastingbetaler niet de enorme rentebedragen moeten betalen. Geld zal niet langer over de mensen heersen, maar de mensheid dienen.  ( Vrij vertaald !)

De Rothschild broers in een brief aan zakenrelaties in New York:  ( 1863)
De enkelingen die het systeem begrijpen zullen er van willen meeprofiteren, of er zo afhankelijk van zijn dat we van die groep geen tegenstand moeten vrezen. De rest van de mensen is niet in staat om te begrijpen hoe gunstig dit systeem is voor de mensen met geld. Ze zullen de lasten dragen zonder te klagen, en misschien zelfs niet vermoeden hoe schadelijk dit systeem is voor hun belangen.

Sir Josiah Stamp, op één na rijkste man van Engeland, en president van de Centrale Bank ( 1920):
Het bankieren is een kwaadaardig gebeuren. De bankiers controleren de wereld.  Neem je die controle van ze af, maar laat je hen de macht om geld te maken, dan zullen ze de wereld binnen de kortste keren weer in bezit hebben.  En toch: neem het van ze af, ook al zal mijn eigen fortuin dan ook  verdwijnen. Zo moet het gaan, want dan zal de wereld een gelukkiger wereld zijn en beter om in te leven. Maar als U wenst om slaven van de bankiers te blijven, en daarvoor met uw eigen slavendom te betalen, laat ze dan doorgaan met het creëren van geld.

Henry Ford, stichter van de Ford autobedrijven ( ca 1925):
Het is maar goed dat de mensen in het land niet begrijpen hoe het bankensysteem werkt. Als ze het wel wisten, dan denk ik dat er--  nog vòòr morgenochtend—een revolutie zou uitbreken.

John K. Galbraith, bekend econoom en professor op Harvard ( 1975):
De  studie van geld is, meer dan die van andere delen van de economische wetenschap, met opzet  ingewikkeld gemaakt, om de waarheid te verbergen. De studie dient niet om de ware toestand duidelijk te maken aan de studenten. De manier waarop bankiers geld creëren is zo simpel dat het je misselijk maakt.
Vertaald uit: /4fnrlf
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Laat ons samen zoeken naar de waarheid.

( Alle internet-links hebben deze vorm: /69mjxcr  U moet er dit vóór plaatsen: http://tinyurl.com )

De meesten van ons willen vrede en welvaart.
We willen een goed en menswaardig leven.  

Geld speelt daarbij een beslissende rol.

Aan onze democratie hebben we niet veel als we kiezen op basis van onjuiste informatie.
Het is dus essentieel dat wij allen een juist beeld hebben van zoiets belangrijks als geld.
We behoren dus allemaal te weten wat geld is, wie het mag maken, waarom er rente moet worden betaald en bij wie die rente terecht komt.    Etc. etc.
Dat valt tegen. Vrijwel niemand weet wie het geld maakt.  
Zelfs de meeste economen en bankiers weten dit niet!  /bety9s
“Het lijkt wel alsof de kennis van geld met opzet wordt verhinderd” zegt Harvard prof. Galbraith.

Meestal denkt men dat de banken het spaargeld van andere burgers uitlenen.
Maar in feite wordt al het geld door uw bank uit het niets gecreëerd, telkens als iemand geld leent.
De rente die wordt betaald mag de bank in zijn zak stoppen. Mooi meegenomen!

De FED is Amerika’s Centrale Bank. Die is door list en bedrog ontstaan. /zcg7a
Maar zo’n organisatie bepaalt wèl het lot van de wereld.

De baas van de FED is in staat om een crisis te veroorzaken, of om ze te voorkomen.
Daarmee heeft hij (en de eigenaren van de FED-banken) in feite voorkennis van de economische conjunctuur. Dat is een geweldige macht, die de bankiers ook kunnen gebruiken om politici te dwingen tot bepaalde maatregelen. Zie het citaat van M. A, Rothschild, aan ommezijde.  

Uit onderzoek van de Huffington Post bleek dat vrijwel alle monetair economen voor hun carriere afhankelijk zijn van de FED.  Kritiek op de FED is dus slecht voor je carriere.   /69hjmk2         

Het is meer dan waarschijnlijk wij allen een onjuist beeld hebben van de werkelijkheid. 
Er is een heel machtige Elite in Amerika die enorme invloed heeft op de Media. Ook onze Media.
Die invloed gebruikt deze Elite om de werkelijkheid zo voor te stellen dat het haar belangen dient.  
Niet alleen waar het geld betreft, maar op veel terreinen waar dat de militair- industrieel- en banken- belangen ten goede komt, zoals president Eisenhouwer al waarschuwde.  /yxdhls
De Media worden door deze Power Elite gebruikt om hun belang te dienen. Ten koste van ons.
Enige aanwijzingen hiervoor:
Edward Bernays zei het volgende: 
 "De intelligente manipulators van de massa zijn een onzichtbare                                                            regering die de echte macht hebben in ons land."  /68oymjf  (3)   


Verdere bronnen :   /64tjsgp  --  /4l762lb  --   /6y6vuky --   /68oymjf ( 1 en 2) --

De oppositie is vaak meer schijn dan werkelijkheid. Èchte kritiek vindt U niet in de Main Stream Media (afgekort MSM), maar wel op het internet. /ccnn3  --  /2dd6n

Volgend pamflet: De Bank van N. Dakota is kerngezond en de rente komt in de staatskas. /5vw8h2s


Wij zijn van plan meer pamfletten te maken. Wil U ze verspreiden op scholen en universiteiten?  
Meld U dan aan, en wij sturen U een stapel pamfletten op: bezetwallstreet@yahoo.com 
tel 06-47055567. NB: Wij sympathiseren met de Occupy beweging, maar dit is een privé initiatief.   
Op deze blog vindt U meer informatie:  /69mjxcr  ofwel:  www.bezetwallstreet.blogspot.com

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Tweede versie: met verdere uitleg. 
Overbodige info wordt weggelaten. Laat ons samen zoeken naar de waarheid. NB: de onderstaande allinea gaat niet over 911, maar is een voorbeeld 
voor mijn betoog. Een goed bruikbaar voorbeeld, omdat we allemaal 
weten waar het over gaat, en er allemaal een mening over hebben.

Volgens mij is het beeld dat wij uit de Media hebben over de manier waarop de wereld in elkaar zit, onjuist. Ik denk dat wij worden voorgelogen over bepaalde zaken. 
Hieronder probeer ik U de argumenten daarvoor aan te dragen. Maar...  

Het is bijna onmogelijk om mensen van opinie te laten veranderen. Dat heeft allerlei oorzaken. Misschien omdat men zich niet graag realseert dat men in het verleden de zaken verkeerd zag. 
Of omdat men alle indrukken selectief verwerkt en vooral de fenomenen ziet die de eigen bestaande mening onderbouwen. Het was dan ook heel belangrijk dat de hele wereldbevolking meteen op 11 sept. 2001 te horen kreeg dat de bekende journaliste Barbara Olson vanuit een gekaapt vliegtuig naar haar man belde en zei dat de kapers islamieten waren. Later bleek uit overheidsinformatie dat die telefoontjes nooit kunnen hebben plaatsgevonden. Maar dat maakt niet uit: de mensen  hebben zich een idee gevormd, en dat kun je zelfs met tien harde bewijzen niet veranderen. Zeker niet als de Media de oude verhalen blijven herhalen en niet open staan voor rationele argumenten. 


Hier zijn een aantal piloten, journalisten, medici, architecten, ingenieurs, brandweerlieden, politici, etc.etc. die geen moer geloven van de officiele verhalen over 911. 
Maar er is nauwelijks een journalist die hen de moeite waard vindt om te interviewen. 
Stuk voor stuk maken deze vakmensen gehakt van de 'officiele deskundigen' en hun verklaringen. 
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)(8) (9)(10) (11)(12)(13)( Gage)( Truth) ( Sabrosky)(Nist)(NIST)( Ryan
(Legge) (70 ??) (Gage) (timeline)( Pensylvania) ( 2,3 Trillion) (Odigo) ( IQ quizz)( Szamboti) (Humenn) ( Griffin)( McCoy)( Young)( Barasch)( Dusterwald)( Grainger) (Margulis) (Podolski)
(Pfeiffer)(Lobdall)(Obdeid)(Donly)(Jones)


Al deze vaklieden tesamen zullen niet in staat zijn om U van mening te doen veranderen, ook als U zelf geen deskundige bent op dit terrein. Dat is opmerkelijk, omdat U, naar ik vermoed, geen bewijs hebt dat de officiele versie wèl klopt. ( Zo ja, laat het a.u.b. weten, hieronder in de comments.)   
U vertrouwt de Media. 
De  grappenmaker Corbett laat ons zien wat de mensen met gezond verstand geloven.


Mijn missie is dus zo goed als hopeloos. Dat besef ik maar al te goed. 

Ik wil U dus niet vertellen wat volgens mij de waarheid is. 
Ik wil U alleen maar vragen: zoek zelf de waarheid, maar zoek die vooral op het internet, bij mensen die geen toegang krijgen tot De Media.  Mensen die niet voor hun carrière vuile handen moeten maken, maar in hun vrije tijd proberen de wereld te verbeteren zonder daar zelf direct geld aan te verdienen. 


Geloof alleen de informatie die U geloofwaardig vindt. 
De officiele verklaring voor 911 kan alleen maar de waarheid zijn als er vele wonderen zijn gebeurd. 
Dat moet U zich wel realiseren.


Tot zover dit voorbeeld over De Media, hun invloed en de irrationaliteit van de 'kritische' mens.   
Verder nu met het pamflet.

De meesten van ons willen vrede en welvaart.
We willen een goed en menswaardig leven.  

Geld speelt daarbij een beslissende rol.

Aan onze democratie hebben we niet veel als we kiezen op basis van onjuiste informatie.
Het is dus essentieel dat wij allen een juist beeld hebben van zoiets belangrijks als geld.
We behoren dus allemaal te weten wat geld is, wie het mag maken, waarom er rente moet worden betaald en bij wie die rente terecht komt.    Etc. etc.
Dat valt tegen. Vrijwel niemand weet wie het geld maakt.  
Zelfs de meeste economen en bankiers weten dit niet!  /bety9s
“Het lijkt wel alsof de kennis van geld met opzet wordt verhinderd” zegt Harvard prof. Galbraith.

Meestal denkt men dat de banken het spaargeld van andere burgers uitlenen.
Maar in feite wordt al het geld door uw bank uit het niets gecreëerd, telkens als iemand geld leent.
Gewone banken maken inderdaad het geld zodra ze een lening verstrekken aan een client. 
Als de client de lening heeft terugbetaald aan de bank dan streeft de bank alles door en is het geld weer uit de wereld verdwenen. Maar wanneer de client failliet gaat dan moet de bank uit eigen middelen het uitgeleende bedrag in de pot stoppen. In feite boekt ze dan gewoon electronisch het bedrag af uit haar boeken. Dat verdwijnt in het niets. 
Dat is het enige risico dat een bank neemt.  Omdat ze dat risico neemt ontvangt ze 4% per jaar interest. 
Zeker als er een goed onderpand is en de bank dus weinig risico neemt, is dat een heel aantrekkelijke activiteit. 
De CB ( Centrale Bank) maakt ook geld, en wel op het moment dat de staat geld nodig heeft.
Dan drukt de staat papiertjes ( obligaties) die ze verkoopt aan de CB. De CB kooipt die papiertjes met geld dat ze zojuist op haar computer heeft gecreëerd.  Voor die moeite moet de staat wel rente betalen aan de CB.  Nu is het wel zo dat in de VS de CB, die daar de FED heet, de ontvangen rente weer grotendeels terug geeft aan de staat. Hoe het bij de Europese CB gaat weet ik niet. 
De FED heeft dus een flinke stapel papiertjes in haar kast liggen: de staatsobligaties. 
Ze kan die obligaties verkopen aan beleggers of bankiers. In dat geval onttrekt ze geld aan de economie. ( Het geld gaat vanuit de pensiopenfondsen naar de CB, en kan dus niet meer circuleren in de economie.) De CB doet dit om te voorkomen dat er inflatie optreedt, of om de economie een beetje af te koelen. 
Als de CB obligaties van banken koopt, dan doiet ze doit om meer geld in de economie te brengen, waardoor er meer activiteiten worden ontplooid. 
Dan is er nog het feit dat CB's ook geld lenen aan de banken. Als de CB de rente laag stelt, dan zullen de banken veel lenen, en dat gelende geld lenen ze weer graag uit ( tegten een veel hogere rente). Het gevolg is dat er veel meer geproduceerd wordt, of, dat mensen geld stoppen in huizen en dus de huizenprijzen gaan stijgen. Stijgen ze te hoog, dan kan er een moment komen dat plotseling de huizenverkoop instort en de prijzen dalen. 
     
De rente die wordt betaald mag de bank in zijn zak stoppen. Mooi meegenomen!
In North Dakota heeft de staat zelf een bank opgericht. Of liever: de boeren vroegen aan de staat om een bank op te richten. De bankiers belegden indertijd hun geld liever elders en de boeren konden niets lenen. Als de Bank of Nirth Dakota leent soms tegen 1 % rente aan boeren en studenten.  Alle interest gaat in de staatskas, waardoor ze minder belasting moet opleggen. Zo hoort het te gaan: de bevolking van het land behoort het geld te creëren, en niet een privé onderneming.

De FED is Amerika’s Centrale Bank. Die is door list en bedrog ontstaan. /zcg7a
Maar zo’n organisatie bepaalt wèl het lot van de wereld.
Toen de Federal Reserve Act werd aangenomen waren de verdedigers van het volks-belang heel blij: ze hadden gewonnen. De bankiers deden net alsof ze  zouden verliezen als deze wet werd aangenomen. Maar wat bleek? Achterafis de wet erg vaag en is de interpretatie mogelijk die heeft geleid tot de FED zoals die nu is. Natuurlijk benoemt de Amnerikaanse president de baas van de FED en ookk telkens een aantal leden van het bestuur, maar de banken zijn in de laatste decennia zo machtig geworden, dat zij in feite bepalen wie er President kan worden, en blijven.  Een President is echt niet meer bij machte om een FED baas te benoemen die bij de bankiers ongewenst is. Zoals in de documentaire 'Inside Job' van Charles Ferguson  wordt geconcludeerd: "It's a Wall Street government!"

De baas van de FED is in staat om een crisis te veroorzaken, of om ze te voorkomen.
Daarmee heeft hij (en de eigenaren van de FED-banken) in feite voorkennis van de economische conjunctuur. Dat is een geweldige macht, die de bankiers ook kunnen gebruiken om politici te dwingen tot bepaalde maatregelen. Zie het citaat van M. A, Rothschild, aan ommezijde.  

Uit onderzoek van de Huffington Post bleek dat vrijwel alle monetair economen voor hun carriere afhankelijk zijn van de FED.  Kritiek op de FED is dus slecht voor je carriere.   /69hjmk2         
Ook vaktijdschriften staan volgens de Huffington Post onder sterke invloed van de FED. 


Het is meer dan waarschijnlijk wij allen een onjuist beeld hebben van de werkelijkheid. 
Er is een heel machtige Elite in Amerika die enorme invloed heeft op de Media. Ook onze Media.
Die invloed gebruikt deze Elite om de werkelijkheid zo voor te stellen dat het haar belangen dient.  
Niet alleen waar het geld betreft, maar op veel terreinen waar dat de militair- industrieel- en banken- belangen ten goede komt, zoals president Eisenhouwer al waarschuwde.  /yxdhls
De Media worden door deze Power Elite gebruikt om hun belang te dienen. Ten koste van ons.
Enige aanwijzingen hiervoor:
Edward Bernays zei het volgende: 
 "De intelligente manipulators van de massa zijn een onzichtbare                                                            regering die de echte macht hebben in ons land."  /66veb8j
Deze quote heb ik uit de documentaire 'The war you don't see,  John Pilger" 
Op dit moment is de film hier te zien: http://www.youtube.com/watch?v=afqoBBuPu8s
Maar hij verdwijnt steeds en komt dan onder een ander URL weer terug. 

Verdere bronnen :   /64tjsgp  --  /4l762lb  --   /6y6vuky --   /68oymjf ( 1 en 2) --

1e link: Noam Chomsky wordt geïnterviewd en zegt dat de journalisten slapjanussen zijn die niet de waarheid durven te zeggen. Andrew Marr (momenteel de top-journalist van de BBC) is verontwaardigd:  Marr: "How can you know that I'm self-censoring?"
Chomsky: "I don't think you're self-censoring. I'm sure you believe everything you're saying. But what I'm saying is if you believed something different, you wouldn't be sitting where you're sitting."
Chomsky maakt moeiteloos gehakt van deze top-journalist.
2e link: JP Morgan had enorme kapitalen geleend aan Frankrijk en Engeland om WO1 te vechten. Maar ze verloren. Catastrofaal voor Morgan, tenzij Amerika mee zou gaan doen in de oorlog. Door de 'policy' van de 25 grootste banken te kopen wist hij de gehele pers in de VS zodanig te beïnvloeden dat het Amerikaanse volk werd opgehitst en binnen enkele jaren tijd enthousiast ten oorlog trok. Daar was niets meer voor nodig dan wat overdrijvingen en leugens, en de ondergang van de Lusitania. Duitsland had de stelling betrokken dat Amerika neutraal was, en dus geen wapens mocht leveren aan Engeland. 
Schepen met wapens zouden worden getorpedeerd.  Duitsland had middels advertenties in Amerikaanse bladen gewaarschuwd dat dit haar beleid was. De Amerikaanse regering zag haar kans schoon en stuurde zowel wapens als passagiers met de Lusitania. De Duitsers torpedeerden de Lusitania, zoals ze had gezegd te zullen doen. Maar de tragischge gebeurtenis werd zeer breed uitgemeten in de Amerikaanse kranten: de Duitsers werden volledig gedemoniseerd. (The facts don't matter)   

De oppositie is vaak meer schijn dan werkelijkheid. Èchte kritiek vindt U niet in de Main Stream Media (afgekort MSM), maar wel op het internet. /ccnn3  --  /2dd6n

Volgend pamflet: De Bank van N. Dakota is kerngezond en de rente komt in de staatskas. /5vw8h2s
Ik ben het een beetje beu dat er steeds geschreven wordt: de Occupy beweging heeft geen oplossing.
Als de FED en de SEC bestuurders in Amerika hun controletaak hadden uitgevoerd, was er geen crisis gekomen.
Als de FED en de SEC en het Congres niet waren gezwicht voor de gigantische banken-lobby ( repeal van de Glass Steagal Act kostte de lobbyisten 300 miljoen $ ) dan was er geen crisis gekomen. 
Als de ratingbureaus niet corrupt waren geworden,  dan was er nooit een crisis geweest. 
Als de Media in dienst waren van hun lezers, het volk, en niet waren opgekocht door de Power Elite ( ik beweer niet dat journalisten oneerlijk zijn. Ze zijn naïef, en een beetje laf. Journalisten denken niet aan de toekomst van hun kinderen,  of ze doen dat op een kortzichtige manier. ), dan was er nooit een crisis geweest.
  
De oplossing is dus: 
- een oprechte kritische pers. 
- Een beetje meer invloed van het gezond verstand.
- Verbied de FED om alle potentiele critici afhankelijk van haar te maken. 
- Ontsla wereldvreemde professoren. Voorbeeld: Prof Eric Bartelsmann van de VU gelooft dat premier Bush de baas was over de Fed, omdat Bush ( inderdaad) de baas van de FED benoemt. Kletskoek natuurlijk. Het waren de banken en de Power Elite ( de Rockefellers c.s.) die zorgden dat Bush campagnegeld kreeg en een redelijke pers. Kandidaten die  niet met de FED ( c.s.) 'in bed liggen' hebben geen schijn van kans. 
- Zorg dat op zijn minst economen weten wie het geld creëert.  Laat ze ook meteen antwoord geven op de vraag waarom privé bankiers geld kunnen maken, en een staat ( wij allemaal samen) NIET ? 
U zult geen enkel opvertuigend antwoord krijgen. 
De mythe dat je dan ongebreidelde inflatie krijgt omdat elke regering de geldpers aan zet is onzin: 
1. Regeringen onderwerpen zich ook aan rechters. Waarom niet aan een beedigd Theasurier?
2. Het klassieke voorbeeld, de Weimar inflatie , werd door speculanten veroorzaakt. ( Hjalmar Schacht)   
3. Nu er een enorme crisis is, kan die ook alleen maar worden opgelost door de geldpers aan te zetten:  Quantitative Easing en Special Drawing Rights en het hefboomprincipe: allemaal een vorm van geld creëren uit thet niets.  Maar als de Staat het doet, hoeft ze geen rente aan de bankiers te betalen: goed voor het volk, slecht voor de bankiers. Daar zit de clou. 


Laten we gewoon beginnen om staatsbanken in het leven te roepen die leningen aan de burgers verstrekt tegen een beperkte interest.  En de interest wordt niet gebruikt voor kolossale gebouwen, dito bonussen of anderszins, maar wordt als belasting in de staatpot gestopt.
Natuurlijk hebben de belanghebbenden àlles in het werk gesteld om staatsbedrijven in een kwaad daglicht te zetten. Dat deden ze uit eigenbelang. Maar veel staatsbedrijven werkten en werken prima.    
En zeker een bank is perfect als staatsbedrijf, nààst zakenbanken die met hun eiogen geld in de derivatenhandel gaan gokken. Niet met ons geld. 

Wij zijn van plan meer pamfletten te maken.
We hebben allemaal een drukke baan of eigen bedrijf, dus veel tijd is er niet. We doen ons best.   
Wil U ze verspreiden op scholen en universiteiten?
Heeft U een grootvader die boos is op de banken? Zet hem aan het werk!  
Meld U dan aan, en wij sturen U een stapel pamfletten op: bezetwallstreet@yahoo.nl  ( Dit staat fout op het pamflet: er staat .com  ipv  .nl )
tel 06-47055567. Alleen bellen als U geen internet heeft. 
Dus als uw grootouders heel boos en bezorgd zijn en genoeg tijd hebben om pamfletten uit te delen, dan kunnen ze met ons communiceren via telefoon.
 NB: Wij sympathiseren met de Occupy beweging, maar dit is een privé initiatief.   
De Occupy beweging is dus niet verantwoordelijk voor de inhoud van dit pamflet.
Hopenlijk zijn de meesten het wel met dit pamflet eens. 
Zo niet: laat het horen. Schrijf een commentaar hieronder. 
Op deze blog vindt U meer informatie:  /69mjxcr  ofwel:  www.bezetwallstreet.blogspot.com


3 opmerkingen:

 1. Deze reactie is verwijderd door een blogbeheerder.

  BeantwoordenVerwijderen
 2. De reactie van Julius gaf een beetje mijn identiteit prijs. Dat deel heb ik uit zijn reactie verwijderd. De rest is hieronder geplaatst.


  Ahaha! Goed gedaan! Over het geldsysteem is dit mijn favoriete site: http://www.deblijebank.nl/ met daarop een aantal uitstekende analyses en mogelukke oplossingen. Wat onderschat wordt is de sturende rol van de overheid in het gehele crisisproces: "...via de Community Reinvestment Act, die in 1977 onder de democraat Jimmy Carter is ingevoerd. Krachtens deze wet is het banken verboden om hypotheken te weigeren aan mensen uit sloppenwijken. Dat is immers discriminerend, en niet menslievend. (Voor meer informatie over de Community Reinvestment Act, zie deze link)" http://www.meervrijheid.nl/index.php?pagina=2005 Zelf promoot ik www.nieuwemedianieuws.nl, wat mij betreft een bewustwordingsportaal omdat daar een verzameling van sites te vinden is met: +alternatief nieuws +nieuws over alternatieven +discussie wat in de oude media zoek is. Ben te bereiken via: www.demostratie.blogspot.com Vrede Voorspoed, Julius

  BeantwoordenVerwijderen
 3. Julius,
  Die wet van Carter was goed bedoeld, maar is daarna misbruikt.
  Het overheids-initiatief was goed, maar de overheid heeft nagelaten het misbruik te blokkeren.
  ( Maar vanaf Reagan was de overheid in de VS grotendeels in handen van de Wall Street Lobby)

  Nog een voorbeeld van een goed instrument dat later vreselijk is misbruikt:

  Ooit is er een financieel middel bedacht dat op zichzelf prima was, nl. de termijnmarkt:
  Een boer kon een deel van zijn oogst vooruit verkopen. Had ie alvast enige zekerheid.
  De kopers, speculanten, namen het risico over.
  Prima instrument. Maar grandioos misbruikt door de bankiers. Die gebruiken nu dit soort speculaties (derivaten geheten) om als in een casino te gokken.
  Omzet van deze derivatenhandel per jaar: 600 trillion $. Omzet van de hele wereld in èchte productie: 60 Trillion $.
  Totaal uit balans, en een geweldig gevaar voor ons allen.

  Groet, H.

  BeantwoordenVerwijderen