maandag 21 november 2011

R2P Responsability to Protect or.... to protest?

R2P
( dit pamflet heb ik uitgedeeld op een symposium op Clingendael, waar over Libië werd nagekaart, maar niemand zich af vroeg of de argumenten die gebruikt waren om dat land kapot te schieten, wel correct waren gebleken.)

Wij zijn mensen van goede wil. Wij wensen vrede op aarde.
Vrede kan niet bestaan zonder rechtvaardigheid.
Om te weten wat rechtvaardig is, moeten we beide kanten van het verhaal kennen.

Dat vereist een pluriforme pers. Of nog beter: een waarlijk vrije pers met journalisten die naar waarheid streven.
Gelukkig hebben wij die in Nederland.
Hoe weten we dat?   Dat lezen we steeds in de krant. Dat horen we steeds op de tv.

Ik geloof er niks van.
En het is ook helemaal niet waar.
Er zijn veel getuigenissen op het internet te vinden van journalisten die zeggen hoe ze gemanipuleerd worden om bepaalde informatie niet te geven, of om bepaalde zaken te benadrukken.
Hier zijn er enkele: Chomsky : http://tinyurl.com/64tjsgp   Murdoch:  http://tinyurl.com/7leojml  Salon: http://tinyurl.com/7q8qn7v
De hele film van John Pilger: “The war you don’t see “ ( deel 1 tot 7) is geweldig. Soms is hij geheel of gedeeltelijk  op youtube te zien, steeds weer onder andere links.  Op 21 nov werkt dit:  Deel 2: http://tinyurl.com/75dx7ck   deel 3: http://tinyurl.com/7gue4cd   stukje met Carne Ross: http://tinyurl.com/5v6hpzp   
Het bovenstaande gaat vooral over de manier waarop ‘The Powers that be’  er voor zorgen dat de VS ten strijde kan trekken in Irak.
 Àlle motieven die gegeven werden bleken achteraf een vergissing. Of liever: het bleken leugens, want ze waren met opzet gefabriceerd.

In de annalen van het Amerikaanse Congres kunnen we lezen hoe Congreslid Oscar Callaway uitlegt hoe bankier JP Morgan de policy van de 25 grootste kranten in de VS kocht, en op die manier het hele land kon ophitsen tot deelname aan WO1.  De duizenden kleine kranten schrijven namelijk alles over uit die grote kranten.   Hier leest U alles:  http://tinyurl.com/4l762lb

Libië werd ingegrepen door de NATO omdat Ghadaffi de burgers van zijn land zou bombarderen, of waarschijnlijk  zou gaan bombarderen. Dat was de reden. http://tinyurl.com/7or6k84
Ghadaffi had een maand lang vrij spel, maar er is niet één video van een vliegtuig dat demonstranten bombardeert. Niet één reporter zegt dat hij het gezien heeft.  Professor Kupferman maakt duidelijk dat Ghadaffi dit nooit zou doen: http://tinyurl.com/6dlnq5k   Er zijn meer wapens die Ghadaffi niet in zette: luchtafweer: http://tinyurl.com/866ysfw  en mosterdgas: http://tinyurl.com/cf2rnhx  
-Ghadaffi stond als een monster bekend. Hij zou Lockerbie gepleegd hebben, en twee discotheken met Amerikaanse militairen hebben opgeblazen. Maar wie op internet zoekt naar informatie over die wandaden komt voor een verrassing te staan: de echte ingewijden zijn er van overtuigd dat Ghadaffi niks met deze terreurdaden te maken had.  http://tinyurl.com/6lm3qe4    http://tinyurl.com/6pctubf   http://tinyurl.com/6sjfmy5

Ik heb nu drie oorlogen genoemd,  drie menselijke tragedies, die alleen mogelijk waren omdat de Media ons niet de waarheid vertelden: Irak, de Amerikaanse deelname aan WO1 ( waardoor miljoenen doden extra vielen, en waardoor wellicht WO2 werd veroorzaakt) en  Libie.

En straks zal het weer gebeuren. De IAEA heeft een rapport uitgebracht waar weinig nieuws in staat, maar de nieuwe baas van het IAEA, de heer  Amano heeft voor zijn aantreden beloofd te doen wat Israel en de VS wensen, zo heeft  Wikileaks vorig jaar onthuld. En Israel zoekt een casus belli, dat is duidelijk. Dus zegt Amano dat het gevaarlijk is.      http://tinyurl.com/7zzc5oc     http://tinyurl.com/dx89fa9

De Media zijn erg machtig. Als ze in handen komen van één belangengroep, dan kan die de wereld sturen waarheen ze wil.

Zoals Edward Bernays, de pionier van de moderne propaganda al  zei "The intelligent manipulation of the masses is an invisible government, which is the true ruling power in our country."
Bertrand  Russell verwoordde het als volgt:  "There is no nonsense so arrant that it cannot be made the creed of the vast majority by adequate governmental action".
En  Aleksandr Solzhenitsyn schreef:
“Such as it is, the press has become the greatest power within the Western World, more powerful than the legislature, the executive and judiciary. One would like to ask: by whom has it been elected and to whom is it responsible?”

Dat Russell niet overdrijft blijkt wel uit het feit dat de halve wereldbevolking gelooft dat 911 een aanval van Al Qaida was.  Maar er is geen enkele journalist die kan verklaren waarom gebouw WTC7  met de snelheid van de vrije val kan instorten, geheel synchroon, en dat allemaal als gevolg van een ‘office fire’.
Er zijn 1600 architecten en journalisten die al enkele jaren actie voeren voor een ècht onderzoek. Terecht, want gebouwen met een stalen frame storten nu eenmaal niet zomaar in. Dat kan alleen als  er explosieven zijn aangebracht.  Maar hoe kon Osama in dat zwaar bewaakte gebouw explosieven aanbrengen? En welk motief kon hij hebben?
Alleen al het eenvoudige feit dat de Amerikaanse overheid hier geen enkel geloofwaardig antwoord op heeft, en ook blijkbaar niet nieuwsgierig is om dit mirakel op te lossen , EN het feit dat de Media er nooit aandacht aan besteden,  is voor mij het bewijs dat wij er slechter aan toe zijn dan destijds de Russen: die wisten tenminste dat ze voorgelogen werden door hun media. Bij ons gebeurt hetzelfde, maar zelfs onze journalisten weten het niet.  Chomsky en Carne Ross  geven ons een idee hoe dat mogelijk is.  En John Derbyshire legt de Amerikaanse realiteit bloot: http://tinyurl.com/7dqsyrq
Hier nog enige websites over 911: http://tinyurl.com/3fzmj3d     http://tinyurl.com/44tngyu

Tenslotte nog enkele links van artikelen of video’s die volgens mij heel informatief zijn:
 http://tinyurl.com/3wm9f6w               http://tinyurl.com/6v8hvhz   
 http://tinyurl.com/dxtazj7                   http://tinyurl.com/c9dem4m
 http://tinyurl.com/bmldjhp                  http://tinyurl.com/3dj9fzq
 http://tinyurl.com/46cnjc                     http://tinyurl.com/cnbntge
 http://tinyurl.com/3u5nh6                   http://tinyurl.com/cspstoe

Als U dit pamflet wil vinden op internet, zodat U de links niet hoeft in te typen, kijk dan hier: http://tinyurl.com/7gcj9r6  
Intypen is ook vrij eenvoudig. Maak op een word pagina deze link: http://tinyurl.com
Als U die link aan klikt kunt U de resterende 8 symbolen er met de hand achter typen.


Geen opmerkingen:

Een reactie posten