vrijdag 14 oktober 2011

De actie 'Bezet Wall Street'.

Beste lezer,

sinds enkele jaren verdiep ik me in alles wat met banken en geld te maken heeft.
Ik probeer te begrijpen wat geld is, en wat banken precies doen.
Kort geleden ontdekte ik een video van Henk en Ingrid die met zijn tweetjes binnen 6 minuten
de vinger op de zere plek wisten te leggen.
Als U niet verder leest, OK. Maar kijkdan toch even naar Henk en Ingrid.

Zelf wil ik mijn voorlopige conclusies is als volgt beschrijven:

Wat is geld?
Geld is een nutteloos voorwerp waarvan we samen afspreken dat het waarde heeft, en we gebruiken het om zaken en diensten met elkaar te ruilen. Of om te kunnen sparen.
Tegenwoordig is het meestal een gedrukt bankbiljet, maar vroeger gebruikte men schelpen of vogelveren als geld.  Zolang het maar niet al te gemakkelijk te vinden is, of na te maken is, kan het dienen als geld.

Het maken van geld behoort de regering van elk land te doen.
Het gevaar is dan dat die regering er te veel van drukt, waardoor het geld waardeloos wordt.
Daarom heeft men in veel landen besloten dat voor elk bankbiljet er ook een stukje goud in de kluis van het land moet liggen.

Zou die regel nog hebben bestaan, dan zou er niet zo enorm veel geld zijn gemaakt in de afgelopen 10 jaar, en zou deze crisis niet zijn ontstaan.
Toch vind ik de roep om een nieuwe goudstandaard in deze tijd niet juist. Maar daarover zijn de meningen verdeeld.

Wat doet een bank? 
Een bank leent geld uit aan mensen die dat nodig denken te hebben.
Voor de bank is het belangrijk dat ze haar geld uiteindelijk terug krijgt, want als dat niet zou gebeuren, dan moet de bank het geld uit eigen kas bijpassen.
Een veel vorkomend misverstand is dat banken het geld uitlenen van andere mensen die hun spaarcenten bij de bank hebben weggezet.
Dat is maar heel beperkt het geval. ( Friedman)
Grotendeels wordt het geld dat U bij een bank gaat lenen, ter plekke door die bank gecreëerd.
Dat gaat als volgt.
Als U 100.000 € leent, dan schrijft de bank aan de rechterkant van haar boekhouding: uitgeleend aan klant Pieterse: 100.000 €
En links schrijft ze: Tegoed van Pieterse:  100.000 €
De bank heeft nu 100.000 € in de economie gebracht, geld dat eerder nog niet bestond.
Zodra U al het geld heeft afgelost bij de bank, dan wordt alles doorgestreept, en is er weer 100.000 € uit de economie verdwenen.
Een zekere Salman Khan is succesvol geworden door zijn filmpjes waarin hij moeilijke zaken toch begrijpelijk kan uitleggen. Hier legt hij uit hoe de banken geld scheppen zonder dat de gewone bankiers het zelf weten:  Fractional Reserve Banking. 
Heel leuk voor de bank is wel dat ze wel steeds rente van U ontvangen.
Daar moeten ze niet veel voor doen: alleeen maar het risico lopen dat U failliet gaat en niet meer kan terugbetalen. Maar hoe vaak gebeurt dat ? En dan hebben ze altijd nog het onderpand dat U gaf om die lening te verkrijgen. ( Bijvoorbeeld uw huis).

Al het geld dat in een economie is, wordt op deze wijze gemaakt: doordat U gaat lenen.
Maar er is een probleem: het geld dat aan de bank wordt betaald om de rente te voldoen, dat wordt nooit gecreëerd.  Dat komt uiteindelijk in de economie omdat ( bij voorbeeld) uw buurman ook een lening heeft afgesloten, en met dat geld de auto betaalt die U aan hem verkocht heeft.

Zo ontstaat er steeds weer een tekort aan geld in een economie. Dat noemen we het probleem van het 'rentelek'.

Het grote nut van een bank en van kredietverlening is: doordat iemand met een goed plan geld kan lenen, kan hij gaan produceren, en mensen in dienst nemen en lonen betalen. Kortom: door kredietverlening kunnen meer mensen  werken. En waar gewerkt wordt, wordt welvaart geproduceerd.

Als de Centrale Banken besluiten dat de rente hoog moet worden, dan zal een ondernemer minder ondernemen, want als er van zijn winst eerst heel veel renteaflossing moet worden betaald, zal de ondernemeing niet gemakkelijk rendabel te maken zijn.  De ondernemer doet niks, en neemt dus ook geen mensen in dienst. Mensen zitten stil en produceren niet. Gevolg: een economische crisis en armoede.

Als de Centrale Bankiers besluiten om de rente laag te maken, dan zal een ondernemer veel eerder winst maken op een nieuwe onderneming. Hij neemt mensen in dienst, en er wordt gewerkt: er wordt welvaart gemaakt.

Conclusie:  Banken zijn heel nuttig, want doordat zij geld scheppen kunnen de mensen aan het werk gaan en dus welvaart creëren.

Wat ging er mis? 
Er ging nogal veel mis waardoor deze crisis is ontstaan.
Ik zal hier twee oorzaken beschrijven.

Als een bank geld uitleent aan iemand die niet terug kan betalen, of de rente niet betalen kan, dan snijdt de bank in haar vingers. Dat zal ze dus proberen te voorkomen.
Ook mag een bank niet oneindig veel geld lenen ( creëren).  Ze moet minstens 3 % van het bedrag dat ze uitleent, zelf in kas hebben.
Als een bank uw spaargeld mag benutten om als onderpand ( die 3%) te dienen, dan kan ze dus meer geld uitlenen dan wanneer ze dat niet mag. Tot 1998 mocht de bank uw spaargeld niet benutten:
De crisis in de jaren 30 was een gevolg van het feit dat de banken ook het spaargeld van particulieren als onderpand gingen gebruiken.
Na de crisis is dat dus verboden, in Amerika.  Dat was een wet die door de congresleden Glass en Steagal was bedacht: de Glass Steagal Act uit 1932.

Maar in de jaren 90 hebben de banken enorm gelobbied bij de Congresleden om die wet te kunnen afschaffen: die lobby heeft in totaal 300 miljoen $ gekost. Elk Congreslid en Senator is dus voor 500.000 $ 'belobbied'.   Er liep dus jarenlang, fulltime,  iemand aan hun hoofd te zeuren om die Glass- Steagal Act af te schaffen !
( Afschaffing van die wet was ook de allereerste eis van Alan Greenspan, toen hij FED baas werd. )

In 1998 ongeveer is die wet afgeschaft. De wet die uw spaargeld beschermde. De wet die moet voorkomen dat bankiers met uw geld gaan gokken.
Dat is één van de redenen van de crisis.

Een tweede oorzaak van de crisis is de volgende.
Men begon op grote schaal huizen te verkopen aan mensen die deze huizen echt niet konden betalen. Omdat ze geen baan hadden of te weinig verdienden.
Waarom die mensen dan die huizen?
Omdat hun werd voorgehouden dat het huis elk jaar flink in prijs zou stijgen, en dat ze dus van die prijsstijging de huur zouden kunnen betalen. Ze zouden slapend rijk worden, want de huizenpreijzen zouden toch blijven stijgen.
Was dit niet gevaarlijk voor die bankiers?
Huizenprijzen kunnen immers ook dalen, en dan kunnen die huurders niet meer betalen. En de waarde van het onderpand (het huis) is dan mogelijk lager dan de lening die de bank verstrekt heeft. ( Dat is precies wat ook gebeurde na 2007, en waar de crisis door ontstaan is).

Normaal gesproken was dit inderdaad gevaarlijk voor de bankiers.
Maar ze hadden er iets op gevonden.
Ze stopten een aantal hypotheken bij elkaar en verkochten die door aan beleggers zoals pensioenfondsen.
Maar konden die beleggers dan niet zien dat het straatarme huurders betrof ?
Nee, dat konden ze niet zien. Er werd een ingewikkeld verhaal opgehangen ( de Wall Street whizz kids zouden alles berekend hebben, te moeilijk voor de gewone sterveling om te begrijpen).
En belangrijk: de bekende en vertrouwde firma's die wèl experts in dienst hebben om deze 'producten' te beoordelen ( S&P, Moody's , Fitch) gaven als oordeel: een safe belegging: AAA.

Later bleek dat medewerkers van de ratingbureau's die het spel meespeelden en waardeloze 'producten' het stempel 'goed' meegaven, vaak na enkele jaren een zeer lucratieve baan bij de banken kregen.  Er was dus corruptie in het spel.  ( Niet dat er ook maar één van hen in de gevangenis is gekomen, zoals de 'occupy Wall Street' demonstranten nu gebeurt in de VS.)

Het opvallendste aan deze hele zaak is echter het volgende:
1) Dit hele gebeuren was uiteraard bekend bij de Grote bankiers, bij de bazen van de FED ( Greenspan c.s) en bij de leden van de SEC ( controleurs).
2) Dit massale bedrog kon onmogelijk voor altijd doorgaan: huizenprijzen kunnen nu eenmaal niet voor altijd met 10% per jaar blijven stijgen.
3)  Een crisis was dus onvermijdelijk.


Mijn conclusie is dus : deze crisis was met opzet gecreëerd.
De gevolgen van de crisis zijn namelijk heel gunstig voor de grote bankiers, of moet ik zeggen -- voor de Haute Finance.   De mensen die enorm rijk zijn en begrijpen hoe de hazen lopen, die precies begrijpen wat er werkelijk gebeurt.
Economie is niet zo heel erg moeilijk, maar veel van onze studenten krijgen niet het hele verhaal te horen. Dan wordt het echt moeilijk om te begrijpen wat er echt gebeurt. (1)
En ook moeten veel deskundigen de keuze maken:  meegaan in de twijfelachtige theoriën die door de FED worden verspreid, of geen carriere maken. (2) Zie: Huffington Post. )
Er is dus iets vreemds aan de hand. Het effect van doit alles is alsof er een samenzwering heeft plaatsgevonden om de werkelijke gang van zaken  onbekend te houden.  Dat is wel in overeenstemming met de manier waarop de 'Federal Reserve Act 1913' is bekokstoofd ( in het grootste geheim) en de manier waaroip hij in het Congres is aangenomen ( de Congresleden dàchten dat ze tegen de coup van de Banken stemden, maar bleken vòòr de Bankiers te hebben gestemd: de wet werd anders geïnterpreteerd dan dat ze was voorgespiegeld.) En zo verloor het Amerikaanse volk de macht over haar land.

In de jaren 30 waarschuwden de Centrale Bankiers van Amerika  en van Engeland  hun vrienden voor de naderende collaps. In die jaren heeft de vader van John Kennedy zijn fortuin gemaakt.
Wie namelijk weet dat er een ineenstorting komt, kan zijn aandelen verkopen. Hij kan in goud beleggen, of in andere zaken.

Maar nog veel belangrijker voor de Bankiers is dat landen nu veel meer afhankelijk zijn van de Banken dan voorheen.
Hoe machtig de bankiers zijn blijkt wel uit het feit dat Obama ( Change !) precies de mensen aanstelde als minister en adviseur ( Geithner, Summers, Rubin) die in feite de crisis hadden veroorzaakt.
Vergeleken bij de grote bankiers is Obama een machteloos man...... tenzij het volk in opstand komt.

Toen Bill Clinton president werd sprak hij een woord van dank aan een oud professor van wie hij veel geleerd had.  Die professor was Carroll Quigley.
Quigley was een vertrouweling van de bankiers, en had een aantal jaren de kans gekregen om in het centrum van de bankiers-wereld rond te kijken.
In 1966 schreef hij een boek van 1200 pagina's waarin deze tekst voorkomt:             
“The powers of financial capitalism had another far-reaching aim, nothing less than to create a world system of financial control in private hands able to dominate the political system of each country and the economy of the world as a whole. This system was to be controlled in a feudalist fashion by the central banks of the world acting in concert, by secret agreements arrived at in frequent private meetings and conferences. The apex of the system was to be the Bank for International Settlements in Basel, Switzerland, a private bank owned and controlled by the world’s central banks which were themselves private corporations.”  [p.324 of the 1966 MacMillan edition]

Vertaling:
De Grote Bankiers en Corporations hadden nog een ingrijpend plan, niets minder dan het maken van een systeem dat wereldwijd de financien zou controleren. Het zou in private handen zijn en zou het politieke systeem van elk land beheersen, en de gehele wereldeconomie.  Dit systeem zou worden gecontroleerd op middeleeuwse manier door de Centrale Banken van de wereld die volledig samenwerken. Die samenwerking is het gevolg van geheime overeenkomsten en afspraken. De hoogste macht ligt bij de BIS bank in Basel. Dat is een private bank die beheerst wordt door de Centrale Banken van de wereld. Deze Centrale Banken zijn ook privé eigendom.

Wie de onaantastbaarheid van de bankiers gade slaat*, in de afgelopen jaren, krijgt toch de indruk dat Quigley er niet helemaal naast zit.
(* Zìj  hebben de crisis veroorzaakt, maar ze zijn de enigen die er rijker van worden. De burger heeft geen enkele schuld, maar wordt er wel armer van.)


Tot zover dit eerste bericht.

In het tweede bericht zal ik een aantal aantekeningen en links plaatsen die ik de afgelopen jaren heb verzameld.
Het is nu vrijdagavond 14 oktober, en ik heb pas vandaag besloten om morgen te gaan demonstreren, en als onderbouwing een blog te maken.
De tijd ontbreekt om daar nu veel artikelen op te schrijven.
Ik zal dus een aantal links en aantekeningen plaatsen, en mogelijk nog een aantal artikelen die ik mij herinner en die ik interessant vond.

Met vriendelijke groet,  H.

(1) De Harvard econoom John K. Galbraith heeft gezegd dat de economie-studie die over 'geld en geldschepping' gaat dermate vaag en misleidend is, dat je na zo'n studie minder begrijpt van geld dan vòòr je de studie doet.
Galbraith: "The study of money, above all other fields in economics, is one in which complexity is used to disguise truth or to evade truth, not to reveal it. The process by whgich banks create money is so simple the mind is repelled. With something so important, a deeper mystery seems only decent".
( In zijn boek: Money, whence it came, where it went. 1975 )

(2) De Huffington Post heeft een onderzoek gedaan en concludeert dat de FED de meerderheid van de deskundigen ( monetair economen) 'in haar macht ' heeft. De Fed bekritiseren is schadelijk voor jouw toekomst, en je zult zelden de Main Stream Media halen, dus het is geen aantrekkelijke mogelijkheid.

2 opmerkingen:

 1. Bij vergissing was de mogelijkheid tot reageren tot heden ( 28 oktober) uitgeschakeld.
  Excuses daarvoor.

  BeantwoordenVerwijderen
 2. Gisteren was ik voor het eerst bij Occupy Amsterdam en trof daar de heren Mebus en Duin.

  We hadden een leuk gesprek en concludeerden tevreden dat we er aardig wat van wisten :-)


  Mebus en Duin op 15 okt: http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=zKJGJrC1Ygs
  De blog van dhr Duin: http://nationaalrealistiesdagblad.wordpress.com/

  BeantwoordenVerwijderen