maandag 17 oktober 2011

Occupy? We leven toch in welstand....

Op de occupy demonstratie sprak ik wel met enkele mensen die vonden dat we het zo slecht nog niet hadden.
"OK, nu gaat het even wat minder. Maar kijk eens naar de toename van welvaart de laatste 100 jaar."

Correct.

Een heel geldige observatie.

Om het interessant te houden ( want het is eigenlijk een heel lang verhaal) zal ik U kort mijn mening schetsen.

In ieder mens onstaat de drang naar meer als hij ergens goed in is.
De goudsmit-bankiers ontdekten dat ze met hun fractional reserve in heel korte tijd al het goud in een stad in bezit konden krijgen.
Het streven om de wereld te beheersen komt mij niet vreemd voor.  Ik probeer dat zelf ook....
Maar ìk heb natuurlijk geen schijn van kans.

Caroll Quigley vertoefde jarenlang in de inner circle van de bankiers en genoot hun volle vertrouwen.
Hij vond het streven van de bankiers naar wereld-overheersing eigenlijk nog niet zo gek: nooit meer oorlog.
En hij beschreef het in zijn boek, Tragedy and Hope ( 1966).

Toen bleek dat de bankiers daar helemaal niet blij mee waren, met die onthulling.
Het boek werd uit alle bibliotheken gestolen, de clichés verdwenen bij de drukker, en zo verdween het boek ( tot het internet kwam).

De grote bankiers hebben al enkele eeuwen de ambitie om de wereld te controleren, dus het feit dat onze levensstandaard erg is toegenomen de laatste decennia, dat is niet zo erg van belang.

Cruciaal voor de bankiers .... ( ik spreek liever van de Powert Elite, omdat de bankiers samenwerken met de heel grote bedrijven in de wereld. Zonder expliciete afspraken, dus van een letterlijke samenzwering is geen sprake. Slimme mensen begrijpen 'hoe de hazen lopen', precies zoals een zwerm spreeuwen samenblijft zonder af te spreken hoe ze zal gaan vliegen. Wie het niet begrijpt, of wie zich tegen de Power Elite keert, die valt onherroepelijk af.) ....
... Cruciaal voor de bankiers is dat hun streven niet algemeen bekend wordt. Dat zou te veel weerstand geven.  Als er werkelijk een enorme opstand zou komen, dan zouden ze dat niet kunnen winnen.

Het liefst zijn ze de baas zonder dat iemand het in de gaten heeft.
En het is een glijdende schaal. Ze hebben zeker niet alles in handen. Dat proberen ze ook helemaal niet.
Als ze maar in grote lijnen kunnen bepalen wat er gaat gebeuren.
Lang voor U en ik wisten dat China een rijk en machtig land zou worden was Hank Paulson ( CEO van Goldman Sachs ) al 70 maal in dat land geweest.
 
De verovering van de wereld kan dus geen revolutie zijn. Het moet een soort evolutie zijn: die gaat heel langzaam, maar is lastig te stoppen.

Land na land wordt overgenomen. Eerst via de academici. Theoriën op de universiteiten. Landen wordt een lening opgedrongen (John Perkins)    Dan worden er bedrijven en fabrieken en nutsbedrijven gekocht in die landen. Uiteindelijk zal de Centrale Bank zich aansluiten bij de gemeenschap van andere Centrale Banken in de wereld. (Meestal informeel. Formeel zijn niet eens zoveel landen lid van de BIS.)
Als landen eenmaal schulden hebben bij het internationale bankwezen, dan zijn hun politici afhankelijk van de bankiers, en is het pleit zo ongeveer beslecht.
Dan zijn ze de baas.

Het is niet persé de bedoeling van de bankiers dat mensen armoede zullen gaan lijden, hoewel ik toch wel vrees dat dat uiteindelijk een middel zal zijn om de overhand te houden.
De armoede die nu in Amerika is ontstaan is een bijproduct van de wereldwijde crisis die men wenste. Deze wereldwijde crisis dient er voor om landen in de problemen te brengen (en al die kleine banken die niet 'ingewijd' zijn), waardoor ze extra moeten lenen bij de bankiers of het IMF, en dus extra afhankelijk worden van de bankiers.

Als je slim genoeg bent om te bedenken dat geld alleen kan ontstaan als schuld ( aan de bank) , en dat de banken dat geld uit het niets kunnen scheppen, en als je er in slaagt om de ganse wereld jouw verhaal te doen geloven, dan ben je vast en zeker in staat om die 6 miljard dommerikken de baas te worden.

Als U het mij vraagt: Ik ben daar tegen. Ik zie er geen heil in.
Wie het verband tussen oorlogen en bankiers overziet, weet dat ons niets goeds te wachten staat als zij volledig de baas zijn.

Noot: als ik zeg 'bank' , dan doel ik natuurlijk niet op uw locale banker, en ook niet op Dirk Scheringa, en ook niet op Zalm of Onno Ruding of Witteveen.  Hoewel die laatste drie wel pionnen zijn van de Haute Finance. Maar ik weet bijna zeker dat ze niet begrijpen wat het grote spel is waar ze in meewerken.
Dat krijg je als je al op de universiteit begint om economen te misleiden.

(Wellink heeft volgens mij wel een sterk vermoeden. De man ziet er ook niet gelukkig uit.)


Natuurlijk heb ik een wereldbeeld dat je kunt betitelen als 'geloof in een samenzwering'.

Ik ben dus een complottist ! (*)
Nu hoop ik maar dat Ù meer gezond verstand heeft en de feiten waarop ik dat wereldbeeld heb gebouwd, onderuit kunt halen !!  
Ik hoop dat U reageert. Niet met scheldpartijen, maar met feiten die mijn wereldbeeld ondergraven.

Ik zit een beetje eenvoudig in elkaar: ik zoek eerst feiten en ga dan de beste verklaring voor die feiten bedenken. Mijn motto is: rücksichtslos de waarheid.
Zonder aanzien des persoons de waarheid achterhalen.

(*) Ergens las ik dat vòòr 1970 niemand zich ooit druk had gemaakt over complotten. Maar vooral sinds 911 verschijnen er maandelijks boeken waarin de schrijver zijn uiterste best doet om complottisten als idioten af te schilderen.  Niet dat ze argumenten hebben die overtuigen. Het gaat er maar om dat deze associatie er in wordt gehamerd: complottheoretici zijn dommerikken met psychische problemen, een falende carriere en een slecht huwelijk en alles wat je verder nog kunt bedenken.

Ach ja, wat moet ik zeggen....1500 architecten en ingenieurs zijn intussen in opstand gekomen omdat de officiele verklaring over het instorten van gebouw WTC7 nòòit kan kloppen. De wetten van de zwaartekracht maken het officiele verhaal onmogelijk.  Maar misschien is er wel een wonder gebeurd op 911, wie weet.
Ik probeer de realiteit te verklaren zonder daarbij wonderen nodig te hebben.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten