maandag 17 oktober 2011

Bekende mensen over geld en bankiers en geldschepping.


Deze blog: http://tiny.cc/vk7kiw

Bankiers over het maken van geld uit het niets:


William Paterson, oprichter van de ‘Bank of England’ ( 1694)
De bank heeft als opbrengst de rente op al het geld. Het geld wordt uit het niets gecreëerd.

M.A. Rothschild: ( rond 1800)
Laat mij het geld van een land uitgeven en de hoeveelheid controleren, en dan laat het me koud wie de wetten schrijft in dat land.

De Rothschild broers in een brief aan zakenrelaties in Nieuw York:  ( 1863)
De enkelingen die het systeem begrijpen zullen er van willen meeprofiteren, of er zo afhankelijk van zijn dat we van die groep geen tegenstand moeten vrezen. De rest van de mensen is niet in staat om te begrijpen hoe gunstig dit systeem is voor de mensen met geld. Ze zullen de lasten dragen zonder te klagen, en misschien zelfs niet vermoeden hoe schadelijk dit systeem is voor hun belangen.

Sir Josiah Stamp, op één na rijkste man van Engeland, en president van de Centrale Bank ( 1920):
Het bankieren is een boosaardig gebeuren. De bankiers beheersen de wereld.  Neem je dat van hun af, maar laat je hen de macht om geld te maken, dan zullen ze de wereld binnen de kortste keren weer in bezit hebben.  En toch zeg ik: neem de macht van geldschepping van ze af, ook al zullen fortuinen als het mijne dan ook verdwijnen. Zo moet het gaan, want dan zal de wereld een gelukkiger wereld zijn en beter om in te leven. Maar als U wenst om slaven van de bankiers te blijven, en daarvoor met uw eigen slavendom te betalen, laat ze dan doorgaan met het creëren van geld.

McKenna, voorzitter van de Midland Bank, in een speech tot aandeelhouders ( 1924):
Ik ben bang dat de gewone burgers niet graag horen dat banken geld uit het niets maken. En dat ze in feite het beleid van de regering bepalen, en het lot van de mensen in hun handen hebben.

H.W.White, banken-voorzitter, in een speech aan de Nieuw Zeelandse Monetaire commissie (1955):
De banken creëren geld. Ze doen dat al lang, maar realiseerden zich dat niet, en ze gaven het ook niet toe. Een enkeling gaf het wel toe.  Dat is te vinden in allerlei documenten. Tegenwoordig zul je niet veel prominente bankiers meer vinden die nog proberen te ontkennen dat ze geld creëren.

Politici over het maken van geld uit het niets:

Thomas Jefferson, Amerikaans president van 1801 tot 1809:
Ik geloof dat banken gevaarlijker zijn voor onze vrijheid dan parate legers.

Napoleon Bonaparte, keizer van Frankrijk, 1790:
Als een regering afhankelijk is van bankiers (voor haar geld), dan zijn de bankiers de baas. Want de hand die geeft is boven de hands die ontvangt.  Geld heeft geen moederland. Financiers hebben geen vaderlandsliefde en geen fatsoen; ze denken alleen aan gewin.

Thomas Jefferson, in een debat over een wet over het bankwezen:
Als het Amerikaanse volk ooit toestaat dat private bankiers  de hoeveelheid geld controleren, dan zullen  – door inflatie en deflatie--  de banken en ondernemingen heel groot worden en de mensen heel arm, tot hun kinderen zonder dak boven het hoofd ontwaken in het land dat hun voorvaderen hebben veroverd.  De macht om geld te maken moet worden weggenomen bij de banken en terug aan het volk  worden gegeven, want daar hoort ze thuis.Karl Marx in het Communistisch Manifest ( 1848):
Geld speelt de grootste rol in de vraag hoe de geschiedenis verloopt.

Abraham Lincoln, Amerikaans president van 1861 tot 1865.  ( Hij drukte wèl zelf het geld, en werd – waarschijnlijk daarom --  vermoord. In die jaren nam de rijkdom in Amerika heel  snel toe.)
Lincoln: De regering moet het geld drukken en in omloop brengen. Zoveel als nodig is voor een evenwichtige economie. Zo zal de belastingbetaler niet de enorme rentebedragen moeten betalen. Geld zal niet langer over de mensen heersen, maar de mensheid dienen.  ( Vrij vertaald !)

Otto von Bismarck, Kanselier van Duitsland ( 1890) :
De dood van Lincoln was een ramp voor de mensen. Niemand in de VS kon hem vervangen, en de bankers kwamen weer binnen en grepen de rijkdommen. Ik ben bang dat bankiers met hun geraffineerdheid en slinkse trucs de enorme rijkdommen van Amerika zullen beheersen en gebruiken om de samenleving kapot te maken.

De Earl of Caithness, in een speech in het Engelse Hogerhuis ( 1997):
Het hele monetaire systeem is oneerlijk, ook omdat het op schulden is gebaseerd.  We hebben er nooit voor gekozen. Het is langzaam ontstaan sinds 1971 toen de goudstandaard is afgeschaft.  


Bekende mensen  over het maken van geld uit het niets, en over banken:

Tolstoy, Russisch schrijver ( 1880?):
Geld is een nieuwe vorm van slavernij.Anders dan de oude slavernij  is het nu onpersoonlijk: er is nu geen menselijke relatie tussen baas en slaaf.

Henry Ford, stichter van de Ford autobedrijven ( 1925?):
Het is maar goed dat de mensen in het land niet begrijpen hoe het bankwensysteem en geldsysteem werken. Als ze het wel wisten, dan denk ik dat er--  nog vòòr morgenochtend—een revolutie zou uitbreken.

John K. Galbraith, bekend econoom en professor op Harvard ( 1975):
De  studie van geld is , meer dan die van andere delen van de economische wetenschap, expres ingewikkeld gemaakt, om de waarheid te verbergen. D studie dient niet om de ware toestand duidelijk te maken aan de studenten. De manier waarop bankiers geld creëren is zo simpel dat het je misselijk maakt. With something so important, a deeper mystery seems only decent.
( De laatste zin durf ik niet te vertalen, omdat ik niet zeker ben dat ik het begrijp. Ik denk dat er staat: “Voor bedriegerij met een dergelijk kolossale impact hadden ze de moeite wel mogen nemen om dat bedrog wat beter te camoufleren.” )  Hier is nog een ‘pamflet’ over geld:  http://www.thetwofacesofmoney.com/files/money.pdf

2 opmerkingen:

 1. Goede blog! Helemaal mee eens! Het geld is het centrale probleem in de samenleving. Dat blijkt al uit de Bijbel met de passage over de woekerende geldwisselaars!

  BeantwoordenVerwijderen
 2. Beste Anoniem,
  Geld is een fantastische uitvinding die ons leven veel comfortabeler maakt. Zonder geld was er geen arbeids-specialisatie, waren er geen machines, was er geen geld voor onderzoek en studie. Sommige mensen dromen van zo'n primitief leven, maar hoewel iedereen zo kan gaan leven als hij dat wil, doet niemand het. Serieuze experimenten (Walden, Frederik van Eeden) zijn ook niet blijvend geweest.

  Maar met eld is ook goed te goochelen. Je kunt er heel gemakkeliujk de vruchten van andermans werk mee stelen. En nog wel op een legale manier vaak.
  Sterker nog: als je de kunst van het Geld beheerst, de Media onder controle hebt en de politici betaalt, kun je de wereld in handen krijgen.
  Lees: http://tiny.cc/7i9i9

  BeantwoordenVerwijderen