donderdag 27 oktober 2011

Citaten

De citaten zijn genummerd.

Achter de link op het pamflet staat het nummer dat aangeeft welke van de onderstaande citaten bedoeld wordt. In blauw: de vertaling.

1. Aleksandr Solzhenitsyn:
Such as it is, the press has become the greatest power within the Western World, more powerful than the legislature, the executive and judiciary. One would like to ask: by whom has it been elected and to whom is it responsible?

De realiteit is dat de pers de grootste macht is geworden in de Westerse wereld. Machtiger dan de wetgevende, uitvoerende en rechterlijke macht. Men vraagt zich toch af: door wie is de pers gekozen, en aan wie legt ze verantwoording af ?

2. Bertrand Russell: "There is no nonsense so arrant that it cannot be made the creed of the vast majority by adequate governmental action".
Een deskundige regering kan zijn volk de meest onzinnige dingen laten geloven.  

3. Edward Bernays, de pionier van de moderne propaganda en bedenker van de term 'Public Relations' zei het volgende "The intelligent manipulation of the masses is an invisible government, which is the true ruling power in our country."

Hij werkt voor een geheim staatsorgaan dat "The US Committee on Public Information" heette, opgericht in 1917 om de Amerikanen in WO1 te lokken door propaganda.  Niet door feiten te benoemen, maar door sterk overdreven cartoons waarin de Duitsers als onmenselijk en gevaarlijk werden afgeschilderd.
Zij die op intelligente manier de massa manipuleren vormen een onzichtbare regering, en zij maken in werkelijkheid de dienst uit in ons land.  


Geen opmerkingen:

Een reactie posten